நியுயார்க் நகரம் 3 : இந்தியர்கள் ஏன் இன்னும் இப்படி இருக்கிறோம் ??

இது நான் கேட்கும் கேள்வியல்ல .. என்னி(நம்மி)டம் ஒரு வெளிநாட்டுக்காரரால் கேட்கப்பட்ட கேள்வி. என்னால் தகுந்த பதில் அளிக்க முடியவில்லை, காரணம் அடவர் கேட்டதில் ஒரு உண்மை இருப்பதாகவே தோன்றியது. என்ன கேள்வி ?? நிகழ்வுகளை விரிவாக விவரிக்கிறேன்.

கடந்த வாரம் புதன்கிழமை மாலை ஒரு எட்டு மணி இருக்கும். அலுவலகத்தில் வேலை அதிகம் இருந்தது. நண்பர் ஒருவர் வெளியே சென்று தம் அடிக்க அழைக்க, நாங்கள் மூன்று பேரும் நியூ யார்க்கின் ராக்கஃபெல்லர் சென்டர் (எங்கள் அலுவலகம்) வெளியே நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தோம். நங்கள் மூவருமே (இந்தியர்கள்) தமிழர்கள்.


எங்களை நோக்கி வந்த வெளிநாட்டு நபர் ஒருவர் வந்து எங்களிடம் பேச்சுக் கொடுத்தார். அப்படியே ஆங்கிலத்தில் கீழே.


He: hi guys .. I have a question for you . Which is the second largest economy of the world ?

we: Is it china ??

He: No. Its Japan. You know , some 20-30 years back when Americans fly to Japan for business talks, Japanese will record the talks inside the plan, interpreted them as soon as arrived to study about the visitor to be ready to face and get the business. But I have seen you all Indians are not socializing with any other nationalities. Why you are ??

We : really answer less :(

He: Its a globalized world. India with such a huge population and wealth, you guys have to socialize to improve the economy. I have asked the same question to a friend who is an Indian, He replied asking me back, do you ever seen a lion mingled with any other ?? :) Why he chosen lion and not any other animal ?

we: Because Lion is king of forest .. :)

He: Think of it guys, and I have one more question to be answered. Why Indian women are not straight ?

We: U mean ?

He: Why they always go with Indian men and not mingling with any other nationalities ?

We: Its a culture followed for years ..

He: No.. I have to find a real reason for it. Thank you guys .. good night .

இந்த கேள்வி மிகச் சாதரனமாகத் தோன்றினாலும், நாம் ஒவ்வொருவரும் யோசித்து விடை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கேள்வி !!

யாரவது தக்க காரணம் இருந்தால் அலசுங்கள் :)